Copyright ©  2016 by "Antonín Jiráček"   .   All Rights reserved   . 
E-Mail: poeticka.galerie@email.cz
Základní informace Spolupráce s Českou televizí Filmové medailonky Výstavní činnost Sbírka spontánní tvorby Vydané knihy
Poetická galerie
WYSIWYG Web Builder
 
Výstavní činnost Poetické galerie

•  1997 Poetický svět, Příbram (vystaveni tvůrci zastoupení na Insitě 97 za ČR)

•  2000 Zrcadlo srdce, zrcadlo duše (výběr z české insitní tvorby), Galerie
výtvarného umění v Chebu, text katalogu A. Jiráček.

•  Naivní loučení s miléniem, Galerie U prstenu, Praha, text katalogu A. Jiráček,
zastoupení autoři: Jiří Antoš, Marie Krůtová, Cecilie Marková, František Mottl,
Zbyněk Semerák, Natálie Schmidtová a František Sunek

•  2001 Zrcadlo srdce, zrcadlo duše (výběr z české insitní tvorby), Severočeská
galerie výtvarného umění v Litoměřicích, text katalogu A. Jiráček

•  Zbyněk Semerák, tempery, Galerie výtvarného umění v Chebu, text katalogu
A.Jiráček

•  Výstava temper Zbyňka Semeráka, Galerie Ledeburské zahrady, Praha

•  2003 Milada Matoušová, Moje zahrada (tkané gobelíny a kvaše), Horácká
galerie v Novém Městě na Moravě

•  2004 Milada Matoušová, gobelíny, Městské muzeum a galerie Břeclav

•  Zbyněk Semerák, Cesty a sny, Severočeská galerie výtvarného umění v
Litoměřicích, text katalogu A. Jiráček

•  2005 Zbyněk Semerák, tempery, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

•  2012 Václav Syrový, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, text
katalogu A. Jiráček

•  2015 Art brut a naivní umění. Spontánní umění ze sbírky Poetické galerie.
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, text katalogu A. Jiráček

Spolupráce Poetické galerie na výstavách

•  1992 v exteriéru areálu kostela Panny Marie Sněžné v Praze představeny práce
především Jiřího Antoše, Jindřicha Bultase, Rudolfa Dzurka, Marie Knápkové,
Gabriela Kreutze, Františka Mottla, Milady Persanové, Josefa Pšajdla, Josefa
Raimana, Františka Martínka, Zbyňka Semeráka, Františka Sunka, Josefa
Šimerdy (pořádáno ve spolupráci s galerií Gema)

•  1994 Insita 94, výběr autorů z České republiky, text k české sekci katalogu
    A. Jiráček

•  1997 Insita 97, výběr autorů z České republiky, text k české sekci katalogu
    A. Jiráček

•  2000 Insita 2000, výběr autorů z České republiky, text k české sekci katalogu
    A. Jiráček

•  2004 Insita 2004, výběr autorů z České republiky, text k české sekci katalogu
   A. Jiráček

•  2008 Cecilie Marková, Podobenství duší, Severočeská galerie výtvarného umění
v Litoměřicích, Hodonín, Olomouc (2009), spoluautor textu katalogu A. Jiráček
KONTAKT:
poeticka.galerie@email.cz

ADRESA:
Útulná 22, Praha 10, 108 00
• Výroba audiovizuálních děl

• Nakladatelství

• Agenturní činnost